Trong vai trò mới Hoài Linh vẫn cho thấy sự “chệch choạc” khi “đá sân” sang lĩnh vực khác không phải sở trường của mình…
Về đầu trang