Chó con được sinh ra ngay trên lồng trong lúc vận chuyển chó mẹ và chó con đến lò mổ. Khi mới sinh ra, chó con không thể quyết định số phận của mình, cả mẹ chúng cũng đang vật vã với những chuyến xe định mệnh ấy.
Về đầu trang